Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Andrzej J. Piotrowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Energii.
W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP. Projektowane rozwiązanie przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego oraz usług świadczonych nieodpłatnie przez podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji.
 
Następnie dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych przewiduje ułatwienia w przyjmowaniu oraz obowiązek zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych w instytucjach administracji publicznej za opłaty i podatki. Chodzi tu o możliwość dokonywania zapłaty podatków, opłat, niepodatkowych należnościach budżetowych, opłaty skarbowej oraz opłat w organach podatkowych, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, a także należności w postępowaniu egzekucyjnym. Zostanie przygotowane stanowisko partnerów społecznych popierające regulacje płatności bezgotówkowych.
 
Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na styczeń 2018, kiedy to odbędzie się dyskusja m.in. w kwestii projektu ustawy o organizacji zadań na rzecz obronności kraju realizowanych przez przedsiębiorców. (MRPiPS)