W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich

26 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich. Spotkanie prowadził Adam Żołnowski - Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców. Stronę rządową reprezentowała Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Podczas posiedzenia przyjęto regulamin prac Zespołu. Powołano dwa zespoły robocze – Zespół roboczy do spraw nowelizacji ustawy o portach morskich oraz Zespół roboczy do spraw wzajemnego uznawania wydanych przez Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Dozoru Technicznego i Wojskowy Dozór Techniczny uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w portach morskich.
 
W celu przedyskutowania współpracy w zakresie wspierania rozwoju strategicznej infrastruktury transportowej w Polsce zostanie zorganizowane wspólne posiedzenie z Zespołem Trójstronnym ds. Kolejnictwa.
 
Podczas posiedzenia strona pracowników przedstawiła Apel Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” w sprawie obecnej sytuacji w Gdynia Container Terminal. (Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)