W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

W Międzynarodowej Organizacji Pracy pracownik też musi walczyć o godne warunki pracy i o swoje prawa

Gdy 23 marca 2018 r. Antonio Gutierrez, sekretarz generalny ONZ zakończył swoje przemówienie na konferencji wysokiego szczebla dotyczącej rozbrojenia, tłumacze opuścili swoje kabiny stawiając uczestniczących dygnitarzy wobec konieczności posługiwania się wyłącznie językiem angielskim. Rozpoczął się dwugodzinny strajk ostrzegawczy w siedzibie MOP w Genewie.
Była to kolejna odsłona narastającej akcji protestu pracowników tej organizacji wobec arbitralnej decyzji departamentu ds. pracowniczych ONZ (International Civil Service Commission, ICSC) o obniżeniu wynagrodzeń pracowników wszystkich agend ONZ. Dla zatrudnionych w Genewie oznacza to spadek o 3,5% teraz i o 5% w czerwcu. Dodać należy, iż nawet nie próbowano tej decyzji konsultować ze związkami zawodowymi działającymi w MOP.
 
Zdjęcie: Keystone
 
Jak stwierdziła Sharan Burrow, sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, doszło do kuriozalnej sytuacji, w której ONZ podważa standardy ustanowione  przez siebie samą. Tak bowiem należy traktować jawne pogwałcenie Konwencji 98 MOP dotyczącej prawa do rokowań zbiorowych jakim jest obniżanie wynagrodzeń pracowniczych bez konsultacji czy negocjacji ze związkami zawodowymi.  Jeżeli ciało, które powinno być globalnym strażnikiem rządów prawa, samo je narusza to praworządność zagrożona jest wszędzie.
Protest w MOP trwa. Organizacje pracodawców i rządy państw członkowskich ONZ wciąż milczą. Widocznie mogą obyć się bez tłumaczy.
Obserwator subiektywno-obiektywny