Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Stoczniowego

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, któremu przewodniczył p. Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu udział wzięli: p. Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, p. Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz członkowie zespołu.
 
Tematem przewodnim posiedzenia była problematyka związana z zatrudnieniem pracowników (w tym obcokrajowców) w polskich stoczniach. W trakcie dyskusji mówiono o poziomie wdrażania  Europejskich Standardów Zatrudnienia w poszczególnych polskich firmach, ze szczególnym uwzględnieniem form zatrudnienia,kosztów pracy oraz ich wpływu na konkurencyjność polskich stoczni i rynek pracy. Zwrócono również uwagę na konieczność reaktywacji szkolnictwa zawodowego i prowadzenia właściwej polityki kadrowej dla przemysłu stoczniowego.
 
Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił  również informację o realizacji postanowień ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która weszła w życie  1 stycznia 2017 r. Założonym przez ustawodawcę celem, jest pobudzenie rozwoju szeroko pojętego polskiego przemysłu morskiego, w szczególności poprzez wprowadzenie szeregu preferencji podatkowych. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)