W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

W dniu 20 marca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył Pan Sebastian Chwałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
 
Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej omówili koncepcję nadzoru MON i funkcjonowania PGZ S.A., działania zmierzające do zapobieżenia likwidacji (wykupu) polskich firm obronnych przez koncerny w ramach Unii Europejskiej. Poinformowano o prowadzonych negocjacjach dotyczących Programów WISŁA i HOMAR i umów offsetowych.
 
Strona społeczna przyjęła ponadto informację na temat PROGRAMU ŚMIGŁOWCOWEGO. Ważnym punktem posiedzenia była także informacja  dotycząca określenia konsekwencji za nieterminowe realizacje umów w zamówieniach wieloletnich dla zakładów PGZ S.A. oraz określenie maksymalnych stawek kar umownych za nieterminową realizację umów.