Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu RDS problemowego RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 5 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentowali przedstawiciele kierownictwa Departamentów: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele PARP, eksperci, beneficjenci i reprezentanci instytucji regionalnych.
Posiedzenie było w całości poświęcone kwestii naliczania podatku VAT w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, dostępnych w obecnej perspektywie finansowej.
 
Przedstawiono trzy prezentacje:
wprowadzającą pn. „VAT w projektach partnerów społecznych; dyskusja dotycząca stanu faktycznego oraz konsekwencji dla wydatkowania środków z funduszy UE”,
pn. „Rada Podatkowa. Podatki w biznesie”,
ukazującą studium przypadku – na przykładzie struktury budżetu potencjalnego beneficjenta realizującego projekt w ramach działania 2.2. w okresie 2018–2019.
W dalszej części posiedzenia przedstawiciele strony rządowej udzielili wyjaśnień udzielili wyjaśnień w sprawie wątpliwości, które partnerzy społeczni zasygnalizowali w związku z prezentacjami, oraz odpowiedzieli na pytania zadane przez beneficjentów.
Przedstawiciel resortu finansów poinformował o opracowaniu przez MF – we współpracy z Ministerstwem Rozwoju – objaśnień podatkowych. Dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej MF.
Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu. (MRPIPS)