W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 4 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Stronę rządową reprezentował Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.
Na posiedzeniu Podzespołu, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dyskutowano o najbardziej nurtujących problemach administracji skarbowej:
 
Reorganizacja egzekucji administracyjnej.
Zasady i kwoty podziału środków na regulacje wynagrodzeń w KAS od 1 grudnia 2017 r.
Zasady i kwoty podziału na Izby Administracji Skarbowej środków na nagrody jednorazowe w grudniu 2017 r.
Kolejne posiedzenie Podzespołu zaplanowano na początek lutego br.