Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu  6 listopada 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, któremu przewodniczył Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu.
W pierwszym punkcie porządku obrad, zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Obywatelskiego Forum Legislacji przedstawili informację na temat prowadzenia procesu legislacyjnego. Zwrócono mi in. uwagę na konieczność unormowania procesu stanowienia prawa na poziomie ustawowym, potrzebę poprawienia jakości Oceny Skutków Regulacji, wydłużenie czasu prowadzenia konsultacji publicznych z 14 dni do postulowanych przez instytucje europejskie 6 tygodni, przywrócenie w Regulaminie pracy Rady Ministrów obowiązku opracowywania założeń do aktów prawnych.
Dyskusję zakończono deklaracją współpracy między OFL a Zespołem oraz zaproszeniem członków Zespołu na prezentację rocznego raportu przygotowywanego przez organizację oraz dyskusję nad nim.
 
W dalszej części obrad omówiono propozycje rozszerzenia współpracy pomiędzy Radą Dialogu Społecznego a Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. Przewodniczący Zespołu poinformował o zaplanowanej przez BCC na grudzień br. konferencji poświęconej tej tematyce. (MRPiPS)