W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych

W dniu 27 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”.
Przedmiotem obrad Zespołu była przede wszystkich dyskusja nad przedstawioną przez Komisję Europejską propozycją ustanowienia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Strony pracowników i pracodawców w Zespole wypracowały wspólne stanowisko dotyczące Filaru.
 
Kolejnym punktem obrad Zespołu była kwestia dalszego postępowania z ekspertyzą „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”., Następnie, po zaprezentowaniu przez przedstawicielkę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacji na temat udziału trójstronnej delegacji polskiej w 106 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, członkowie omawiali różne zagadnienia związane ze współpracą z MOP. (MRPiPS)