W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych

W dniu 25 października  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. Spotkanie prowadził  Marek Kowalski.
Na posiedzeniu zostały przedstawione uwagi partnerów społecznych do przygotowanej na zlecenie Rady Dialogu Społecznego ekspertyzy „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu zamówień publicznych”. Autorzy uwzględnili zgłoszone uwagi. Zespół jednogłośnie przyjął  przygotowaną ekspertyzę. Ustalono, że zostanie ona przekazana do Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Rozwoju.
Następnie, w trakcie dyskusji, omówiono obszary tematyczne do nowej ustawy Pzp zgłoszone przez stronę pracodawców i stronę pracowników, wokół których powinny zostać przeprowadzone prace celem wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych. Ustalono, że w obszarach tych należy uwzględnić także rekomendacje przyjęte w w/w ekspertyzie. (MRPiPS)