W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu ds. usług publicznych

W dniu 24 października 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych do którego zostali doproszeni członkowie podzespołu ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Maciej Mikołowski – Zastępca Prezesa NFZ ds. finansowych.
Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan poinformowała o ustaleniach jakie zapadły podczas nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Rady w dniu 19 października br. Przypomniała, że strona społeczna Prezydium uzgodniła, że najwłaściwszym forum
do prowadzenia rozmów w kwestii finansowania całego systemu ochrony zdrowia oraz niskich płac pracowników ochrony zdrowia jest Rada Dialogu Społecznego – zespół ds. usług publicznych.
 
Następnie strona społeczna Zespołu wskazała kwestie jakie powinny zostać rozpatrzone w pierwszej kolejności: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB w ciągu 3 lat oraz nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 
Ustalono, że do 6 listopada br. partnerzy społeczni przedstawią Ministerstwu Zdrowia swoje oczekiwania, a następnie odbędzie się posiedzenie Zespołu – zaplanowane na dzień 15 listopada br. Uzgodniono, że resort zdrowia przed posiedzeniem odniesie się do przekazanych propozycji. (MRPiPS)