W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 12 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyła również Danuta Koradecka, - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także Państwowej Inspekcji Pracy.
 
W trakcie spotkania:
 
Dyskutowano na temat zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w kontekście doprecyzowania kwestii ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy/ekwiwalentu pracowników tymczasowych.
Przedstawiono propozycję rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów jednoznacznie określającą wymagania posiłku, którą przygotował Centralny Instytut Ochrony Pracy.
Omawiano kwestie pracownika młodocianego, w tym zmianę definicji i określenie grupy docelowej.
Przekazano podstawowe informacje na temat deklaracji dotyczącej Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych, która ma być przyjęta podczas Szczytu Społecznego 17 listopada br. w Goeteborgu.
Wszystkie powyższe tematy będą jeszcze przedmiotem autonomicznych spotkań partnerów społecznych. (MRPiPS)