Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 12 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyła również Danuta Koradecka, - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także Państwowej Inspekcji Pracy.
 
W trakcie spotkania:
 
Dyskutowano na temat zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w kontekście doprecyzowania kwestii ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy/ekwiwalentu pracowników tymczasowych.
Przedstawiono propozycję rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów jednoznacznie określającą wymagania posiłku, którą przygotował Centralny Instytut Ochrony Pracy.
Omawiano kwestie pracownika młodocianego, w tym zmianę definicji i określenie grupy docelowej.
Przekazano podstawowe informacje na temat deklaracji dotyczącej Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych, która ma być przyjęta podczas Szczytu Społecznego 17 listopada br. w Goeteborgu.
Wszystkie powyższe tematy będą jeszcze przedmiotem autonomicznych spotkań partnerów społecznych. (MRPiPS)