W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS.

W dniu 19 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Grzegorz Tokarski, Pracodawcy RP.
Na posiedzeniu uzgodniono, że w ramach Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS zostanie powołany Zespół roboczy ds. opracowania głównych założeń reformy polityki rynku pracy celem wypracowania wspólnego stanowiska. W pracach Zespołu roboczego weźmie udział 2 przedstawicieli strony związkowej i 2 przedstawicieli strony pracodawców.
 
W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów Publicznych Służb Zatrudnienia na temat planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2018 rok.
 
Poinformowano o przekazaniu do Prezydium RDS stanowiska strony społecznej Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.