Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

W dniu 25 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych z udziałem Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 
Wiceminister Piotr Dardziński omówił projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (poprzednio ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym). Nowy projekt zakłada inną strukturę oraz nazwę tej samej koncepcji. Rekomendowane jest utworzenie Sieci Badawczej: Łukasiewicz będącej zintegrowaną, zorientowaną na realizację wskazanych celów siecią organizacji badawczych, której działalność będzie koordynowana przez centralną jednostkę – Centrum: Łukasiewicz. Zarówno samo Centrum, jak i instytuty wchodzące w skład Sieci Łukasiewicz będą państwowymi osobami prawnymi.
 
Dalsza część posiedzenia dotyczyła projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Projekt zakłada konsolidację służb odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem żywności, powstanie nowej inspekcji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności - która przejmie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  Inspekcja obejmie swoim działaniem również część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej.
Dyskusja w tym temacie będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu w dniu 12 października 2017 r.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)