W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

W dniu 24 lipca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu udział wziął Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Paweł Gruza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Głównym tematem spotkania było omówienie postulatów środowiska ratowników medycznych. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek strony związkowej.
 
Przedstawiciel Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego poinformował o podpisanym w dniu 18 lipca br. porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. W porozumieniu tym postulowano m.in. wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ratowników o 400 zł od lipca 2017 roku i o kolejne 400 zł od stycznia 2018 r. oraz uchwalenie tzw. małej noweli ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do końca listopada tego roku. Ponadto w porozumieniu zawarto zapis powrotu do rozmów stron przed 1 lipca 2018 r.
 
Wiceminister P. Gruza poinformował, że środki na wynagrodzenia na 2017 r. są  zagwarantowane, natomiast odnosząc się do zapisów porozumienia  w kwestii zabezpieczenia środków na rok 2018, podkreślił, że obecnie trwają prace nad projektem budżetu i dopiero zostaną one wpisane i zabezpieczone.
 
Ustalono, że podzespół ds. ratownictwa medycznego działający w ramach Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia zajmie się monitorowaniem realizacji postulatów zawartych w porozumieniu a następnie przedstawi informację na forum podzespołu ds. ochrony zdrowia.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)