Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

  W dniu 6 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyła również Pani Danuta Koradecka, - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.

Dyskutowano na temat ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisu dotyczącego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Przepisy, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. przewidują, że do podstawy wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się wynagrodzenie wypłacone.

Z kolei do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, organizacje związkowe i organizacje pracodawców przedstawiły swoje propozycje zmian. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu we wrześniu.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Projektowane zmiany rozporządzenia mają charakter wyłącznie dostosowujący do przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. Partnerzy społeczni pozytywnie ocenili projekt, jednak podejmą próbę wypracowania autonomicznego stanowiska w kontekście rewizji zapisów i podwyższenia stawek wynagrodzenia młodocianych.

(Departament Dialogu i Parnerstwa Społecznego MRPiPS)