W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

  W dniu 6 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyła również Pani Danuta Koradecka, - Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.

Dyskutowano na temat ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisu dotyczącego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Przepisy, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. przewidują, że do podstawy wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się wynagrodzenie wypłacone.

Z kolei do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, organizacje związkowe i organizacje pracodawców przedstawiły swoje propozycje zmian. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu we wrześniu.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Projektowane zmiany rozporządzenia mają charakter wyłącznie dostosowujący do przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. Partnerzy społeczni pozytywnie ocenili projekt, jednak podejmą próbę wypracowania autonomicznego stanowiska w kontekście rewizji zapisów i podwyższenia stawek wynagrodzenia młodocianych.

(Departament Dialogu i Parnerstwa Społecznego MRPiPS)