Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

  W dniu 29 czerwca  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Tematyka posiedzenia obejmowała dyskusję nad propozycją stworzenia, w ramach prac zespołu, założeń kodeksu dobrych praktyk zamówień publicznych dla branży farmaceutycznej. Wątpliwości przede wszystkim budziła propozycja stosowania kryteriów pozacenowych w ocenie ofert w sektorze farmaceutycznym. Dyskusja dotycząca zasadności wprowadzania ww. kryteriów będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu zespołu.
Następnie Przewodniczący zespołu poddał pod dyskusję trzy projekty stanowiska strony społecznej dotyczące wprowadzenia zmian w uregulowaniach dotyczących obrotu wierzytelnościami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalność i leczniczej). Ustalono, że ze względu na nakładające się obszary prac zespołów dalsza dyskusja odbędzie się z udziałem członków podzespołu ds. ochrony zdrowia.
Partnerzy społeczni przyjęli stanowisko w sprawie skierowania do Ministerstwa Zdrowia zapytania o sposób zabezpieczenia środków na rozliczenia z przedsiębiorcami w ramach zamówień publicznych.


   (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)