W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

  W dniu 28 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych.

Tematyka spotkania dotyczyła spraw organizacyjnych.

O utworzeniu podzespołu ds. ochrony zdrowia zdecydowało Prezydium Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 16 lutego br. W skład podzespołu wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej reprezentatywnej organizacji  pracodawców i związków zawodowych RDS oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

W trakcie spotkania wyłoniono Przewodniczącego, którym został Lubomir Jurczak – przedstawiciel Business Centre Club. Ustalono, że w trybie roboczym zostanie przekazany projekt regulaminu do którego każda z organizacji prześle uwagi.

W dalszej części spotkania Przewodniczący  zwrócił się z prośbą o przesłanie tematów do prac w podzespole.

Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 12 kwietnia br. o godz. 9.30.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)