W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

  W dniu 21 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W spotkaniu udział wziął Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Poinformowało, że celem główmy wydania nowego rozporządzenia, zastępującego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące jest dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Kolejną przesłanką jest zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu jak również wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do repozytorium centralnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji od 1 stycznia 2018 r.

W wyniku dyskusji ustalono, że każda z organizacji we własnym zakresie prześle opinie do omawianego projektu rozporządzenia.

Następnym omawianym tematem była kwestia wsparcia innowacyjności – przegląd funkcjonowania oraz ocena skuteczności wprowadzonej w 2016 r. ulgi podatkowej na badania i rozwój. Wiceminister L. Skiba odnosząc się do powyższej tematyki poinformował, że efekty ulgi podatkowej na badania i rozwój będą widoczne po zakończeniu rozliczania się przez firmy z podatku CIT, co będzie miało miejsce pod koniec marca br. oraz po zakończeniu rozliczenia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Podkreślił, że kluczowe będą firmy rozliczające się w podatku CIT z uwagi iż ogromna większość ulg jest  wykorzystywana przez tą kategorię przedsiębiorstw.

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował, że trwają prace nad drugą ustawą o innowacyjności i na początku kwietnia trafi do konsultacji społecznych. Podkreślił, iż zamiarem resortu jest aby podwyższone progi ulg podatkowych i nowe instrumenty wspierające działania innowacyjne na poziomie firm i jednostek naukowych weszły w życie od 1 stycznia 2018 r.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat przeglądu zasad dystrybucji transferów socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki rodzinnej. Wiceminister B. Marczuk poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma obowiązek przedstawić Radzie Ministrów do 1 kwietnia br. ocenę systemów świadczeń na rzecz rodziny. Poinformował, że przegląd ten nie dotyczy tylko Programu 500+ ale wszystkich systemów wsparcia finansowego rodzin i wsparcia usługowego: świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny, systemu opieki nad małym dzieckiem i pomocy społecznej z uwzględnieniem kwestii związanych z polityką na rzecz rodzin. Zakomunikował że przegląd ten, po przyjęciu przez Radę Ministrów, zostanie przekazany również do konsultacji społecznych.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)