Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

  W dniu 2 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Stronę rządową reprezentował Pan Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Tematem dyskusji była Konstytucja Biznesu.
Pakiet "Konstytucja biznesu" składa się z zestawu projektów ustaw, w tym najobszerniejszej  i najważniejszej ustawy Prawo przedsiębiorców. Stanie się ono jednym z centralnych elementów przebudowy i reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Nowy akt prawny będzie zgodny z formułowanymi zapowiedziami w przyjętej przez Radę Ministrów „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Oprócz Prawa przedsiębiorców do uzgodnień i konsultacji równocześnie skierowane zostały jeszcze 3 ustawy:

  • Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców,
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Wiceminister Mariusz Haładyj poinformował, że Ministerstwo Rozwoju rezygnuje z powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców.

W ostatnich dniach do uzgodnień i konsultacji również została skierowana ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”, będąca konsekwencją wprowadzenia licznych zmian w szeregu ustaw odrębnych.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)