W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

  W dniu 7 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, z udziałem kierownictwa Departamentu Dialogu i partnerstwa Społecznego MRPiPS, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

Tematem spotkania była nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dyskutowano przede wszystkim o doprecyzowaniu przedmiotu sporu zbiorowego oraz  katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sporu zbiorowego. Strona związkowa i strona pracodawców powyższe kwestie omówi na spotkaniu autonomicznym.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)