W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzienie zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

  W dniu  13 marca 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.

Tematem spotkania było posumowanie prac nad propozycjami zmian zgłoszonymi do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Członkowie zespołu ustalili, że do Prezydium Rady zostaną przekazane  materiały robocze zawierające uwagi partnerów społecznych oraz Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS do nowelizacji ustawy o RDS, a także propozycje zmian przekazane przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.

O dalszym trybie prac nad zmianami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego decyzję podejmie  Prezydium RDS.

W dalszej części posiedzenia Zespół przyjął, opracowany przez grupę ds. europejskiego dialogu społecznego, projekt „Zasad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Społecznego wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialogu społecznego”, który następnie zostanie przekazany do Przewodniczącej RDS.

(Departamet Dialogu i Partnerstwa Społecznego)