W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

  W dniu 15 marca  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych.


W spotkaniu udział wziął Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Maciej Miłkowski – Zastępca Prezesa NFZ ds. finansowych oraz przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia.

Przedmiotem dyskusji była kwestia przygotowania administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych, w związku ze zmianą prawa od 1 stycznia 2017 r. w sektorze ochrony zdrowia.

Wiceprezes NFZ poinformował,  że została uruchomiona rezerwa na zwiększenie kontraktów dotyczących leczenia zaćmy. Obecnie podejmowane są prace w celu uruchomienia konkursu w zakresie kardiologii inwazyjnej oraz  nad ujednoliceniem cen do różnego zakresu umów. NFZ podejmuje działania, których celem jest poprawa płynności finansowej podmiotów co jest szczególnie istotne w momencie wejścia w życie ustawy o sieci szpitali – październik 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie odnotowano żadnych informacji z jednostek nadzorowanych przez resort zdrowia o braku środków w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia.

W toku dyskusji poruszono m.in. kwestie związane z kosztami pracy personelu medycznego, płynnością finansową szpitali, dostawcami usług i produktów.

Następnie odniesiono się do przesłanego członkom zespołu raportu, przygotowanego przez Stratera Med Związek Pracodawców, na temat „Kondycji SPZOZ w 2015. Podsumowanie analizy”.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)