W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

O perspektywach zatrudnienia w II kwartale 2014 r.

Prognozy zatrudnienia w II kwartale 2014 r. są najlepsze od dwóch lat – wynika z konferencji zorganizowanej 11 marca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Zarówno wyniki prezentowanego Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia, jak i analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawił podczas spotkania Sekretarz Stanu dr hab. Jacek Męcina, są zgodne co do tego, że obecny optymizm przedsiębiorców można w jakiś sposób porównać do najlepszego w 6-letniej historii raportu Manpower w roku 2008.

Dyrektor Generalna ManpowerGroup Poland Iwona Janas wskazała, że prognozy zatrudnienia w II kwartale br. są kontynuacją dobrego trendu, który miał miejsce w I kwartale – przewidywane przez pracodawców zatrudnienia jest nie tylko pozytywne, ale znacząco rosnące. Według reprezentatywnej próby 751 polskich pracodawców, którzy mieli odpowiedzieć na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, pod początku kwietnia do końca czerwca 2014 r., w porównaniu do obecnego kwartału?”, 15 proc. planuje zatrudniać, 7 proc. – zwalniać. Najlepsze prognozy dotyczą sektorów transport, logistyka i komunikacja (przewidywany wzrost o 22 proc.) i produkcja przemysłowa (18 proc.), natomiast jedynymi branżami, w których planuje się więcej etatów redukować niż zwiększać są energetyka, gazownictwo i wodociągi (o 8 proc.) oraz kopalnie, przemysł wydobywczy (o 9 proc.).

Wiceminister Jacek Męcina podkreślił, że prezentowane wyniki Manpower korespondują z pozytywnymi obserwacjami w jego resorcie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy do czynienia z sytuacją, że już w lutym nastąpił spadek bezrobocia. Widać też pozytywne nastroje w logistyce, która jest niejako „papierkiem lakmusowym” trendu zatrudnienia w ogóle. Zdaniem przedstawiciela MPiPS dobrej sytuacji w tej branży pomogły takie narzędzia jak elastyczny czas pracy czy możliwość pracy w niedziele i święta. Jednocześnie zwrócił uwagę na obecne trudności, które mogą wpływać na rynek pracy w Polsce, do których zaliczył zwłaszcza sytuację na Wschodzie. Eksporterzy, którzy mają problemy ze zbytem na te rynki swoich towarów, mogą wówczas liczyć na środki z 250 mln zł w ramach ustawy o ochronie miejsc pracy. Minister Jacek Męcina podkreślił też problemy wynikające z regionalnego zróżnicowania Polski. Prognozy zatrudnienia Manpower wskazują co prawda, że nigdzie nie odnotowano negatywnych nastawień do zatrudniania, jednakże występuje rozbieżność  pomiędzy  regionem centralnym, gdzie 12 proc. pracodawców planuje zatrudnienie, a regionem wschodnim, w którym przewiduje się tyle samo zatrudnień co zwolnień.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia pokazał również pozytywne nastroje pracodawców w Europie i na świecie. Dawno nie było tak dużej liczby państw spośród 42 badanych, gdzie więcej chce zatrudniać niż zwalniać. Jedynymi pesymistami w tej grupie są pracodawcy z Włoch (redukcje o 7 proc.), Czech (2 proc.) i Francji (1 proc.), natomiast w czołówce optymistów jak zwykle znalazły się kraje rozwijające się – Indie (planowane zwiększenie zatrudnienia o 41 proc.) i Tajwan (38 proc.).