Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

  W dniu 21 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dyskusja dotyczyła projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem dodanego art. 38 a. W wyniku ustaleń pokontrolnych i wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło działania zmierzające do wprowadzenia rozwiązań, które pozwoliłyby na adekwatną reakcję na negatywne zjawisko tzw. „outsourcingu pracowniczego”. Projekt rozszerzono o przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na przeksięgowanie wpłat dokonanych przez nieuprawniony podmiot na konta właściwych płatników składek.

W dalszej części posiedzenia ustalono tematy do prac Zespołu na rok 2017.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego)