Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez dyrekcję Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

Na wstępie przekazano uczestnikom posiedzenia dwa dokumenty: tabelę pn. „Uwagi i propozycje do nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” oraz tabelę zawierającą uwagi i propozycje zmian w ww. ustawie, przekazane przez WRDS-y i Przewodniczących Zespołów problemowych RDS.

Podczas spotkania Zespół skoncentrował się na dyskusji nad przedłożonymi propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zgodnie z przyjętym uprzednio zakresem tematycznym. Omówiono szczegółowo treść uwag zgłoszonych przez poszczególne organizacje, dotyczące sześciu następujących tematów: akty prawne, wysłuchanie publiczne, składki członkowskie, procedura głosowania, powoływanie zespołów/grup, zespoły branżowe.

Następne posiedzenie Zespołu wyznaczono na dzień 1 lutego br.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)