W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

  W dniu 24 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wziął i przedstawiciele: Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jerzy Szmit – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Katarzyna Głowala – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Urzędu Zamówień Publicznych i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tematyka posiedzenia obejmowała:

1.      Analiza stanu obecnego w drogownictwie i propozycja rozwiązań rekomendowanych w nowej ustawie PZP.

2.      Dobre praktyki w zamówieniach publicznych – jak wyglądają prace powołanego w tym celu zespołu w Urzędzie Zamówień Publicznych.

3.      Jak wygląda przygotowanie administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych, w związku za zmianą prawa od 1 stycznia 2017 r.

Minister Jerzy Szmit poinformował, że resort pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi nowych standardów budownictwa drogowego. W ramach tych standardów kluczową część zajmują kwestie dotyczące zamówień publicznych i relacji pomiędzy głównym zamawiającym - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i całym rynkiem wykonawczym. Nadmienił, że rozwiązania, które zostaną wypracowane przez zespołu ekspertów, powołany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, posłużą do regulacji przetargów organizowanych przez GDDKiA jak również będą  stanowić dobre praktyki dla przetargów organizowanych przez samorządy. Poinformował, że zespół  m.in. pracował nad wzorem umowy  dostosowanej do potrzeb polskiej gospodarki. Ponadto zostaną wypracowane zmiany dotyczące: nowych warunków przetargowych, kwestii związanych z rozstrzyganiem kryteriów pozacenowych i otwarciem rynku na mniejsze firmy, których właścicielami są podmioty polskie.

Następnie Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił m.in. kryteria, które można stosować jako pozacenowe: kryteria jakościowe - właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni i równość podłoża nawierzchni, kryteria organizacyjne – personel wykonawcy i termin realizacji  kontraktu; kryteria techniczno-ekonomiczne – osobiste wykonanie robót, kryteria środowiskowe – wykorzystanie gruntu rodzimego w maksymalnym zakresie.

Następnie przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił plan działań urzędu w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Prezesa UZP ustawą prawo zamówień publicznych. Jednym z podstawowych zadań Prezesa UZM jest przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Poinformowano, że uruchomiony został adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , na który można zgłaszać propozycje dokumentów potrzebnych zamawiającym lub wykonawcom. Ponadto został powołany przez Prezesa Urzędu  Zespół do spraw przygotowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. Zadaniem zespołu jest m.in. przygotowanie przykładowych wzorów umów, klauzul, regulaminów jak również analizowanie dokumentów przesyłanych i promowanie tych dokumentów jako dobre praktyki. Następnie przedstawiono wyniki prac tego zespołu.

W dalszej części spotkania minister Katarzyna Głowala odniosła się do jednostek nadzorowanych przez ministra zdrowia i finansowanych z budżetu resortu w kontekście podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia br. Poinformowała, że nie odnotowano żadnych informacji z jednostek nadzorowanych o braku środków w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia. W przypadku NFZ należy zauważyć, że plan finansowy jednostki został sporządzony i zatwierdzony w lipcu  2016 r. Ustalono, że powyższa tematyka powróci na forum zespołu w połowie marca.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)