W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

Z udziałem Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów, Pani Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia w dniu 19 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, którego  wiodącym tematem był debata „Zdrowie jako inwestycja”.

Otwierając debatę Przewodnicząca Rady H. Bochniarz odniosła się do zmian w ochronie zdrowia. Podkreśliła, że zmiany w systemie organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia są potrzebne i oczekiwane.  Dodała również, że doskonałego systemu ochrony zdrowia nie ma w żadnym kraju. Polska znajduje się na etapie szukania dobrego dla kraju rozwiązania  i obecna debata będzie przykładem, że wiele rzeczy można usprawnić. Zaznaczyła, że przedstawione w trakcie spotkania propozycje strony społecznej powinny być uwzględnione przez resorty zdrowia i finansów. Podkreśliła, że należy zwiększyć nakłady finansowe na służbę zdrowia.

Minister Zdrowia K. Radziwiłł zabierając głos w dyskusji poinformował, że zmiany w systemie zdrowia są potrzebne. System ubezpieczeniowy, który jest realizowany w Polsce od 1999 r. – zdaniem ministra nie sprawdza się. Podkreślił, że należy bardziej racjonalnie wydatkować środki. W związku z tym planowane jest  rozpoczęcie przeglądu koszyka świadczeń gwarantowanych. Zwrócił uwagę, że jakość i bezpieczeństwo pacjenta są najważniejsze w służbie zdrowia, ale także istotne są wynagrodzenia pracowników.  Podkreślił, że nowe regulacje wprowadzą powszechny dostęp wszystkich obywateli i legalnych rezydentów do opieki zdrowotnej. Zaznaczył, że ważnym elementem nowego systemu musi być dobra organizacja publicznej sieci zabezpieczenia szpitalnego, a także wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej. Przypomniał, że w związku ze zmianą struktury organizacyjnej płatnika zniknie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Premier Beata Szydło poinformowała, że „dialog jest potrzebny i właśnie się toczy.”  Podkreśliła, że nie ma takiego systemu opieki zdrowotnej, który byłby w stanie pogodzić wszystkie strony. Należy przystąpić zdaniem Pani Premier do „naprawy systemu służby zdrowia w Polsce, gdyż nie spełnia już swojego zadania zarówno dotyczącego opieki zdrowotnej nad pacjentem, jej dostępności, jak i problemu zatrudnienia oraz wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia”.
Zakomunikowała, że zostały przyjęte projekty ustaw, część z nich w ubiegłym roku była skierowana do Parlamentu i przyjęta a część będzie skierowana do prac parlamentarnych. Obecnie Komitet Stały Rady Ministrów pracuje nad ustawą o sieci szpitali. Premier Beata Szydło poinformowała, że zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ministra Zdrowia, od połowy tego roku,  zaczęłaby obowiązywać nowa sieć szpitali i  zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej a od 1 stycznia 2018 roku nastąpi likwidacja Narodowego Fundusz Zdrowia.

W trakcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego podjęto następujące uchwały:

  • Uchwała nr 22 strony pracowników i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego w branży spożywczej.
  • Uchwała nr 23 strony pracowników i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego w sektorze kultury i sztuki.
  • Uchwała nr 24 strony pracowników i pracodawców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
  • Uchwała nr 25 strony pracowników i pracodawców w sprawie realizacji projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.
  • Uchwała nr 26 strony pracowników i pracodawców w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  • Uchwała nr 27 strony pracowników i pracodawców w sprawie problemu niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.

Posiedzenie plenarne poprzedziło spotkanie Prezydium RDS.

(Departamet Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)