Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

  W dniu 11 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

Głównym tematem spotkania były uwagi i propozycje do nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ustalono, że po uzyskaniu stanowisk wszystkich organizacji, informacja opracowana na ich podstawie będzie przedmiotem dalszych prac Zespołu.
Następnie odbyła się dyskusja dotycząca uzgodnienia trybu i harmonogramu pracy Zespołu nad propozycjami nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu przyjęto ustalenie, że zmiany w ustawie dotyczące WRDS zostaną omówione najpierw z udziałem przewodniczących WRDS i sekretarzy biur WRDS, a następnie podczas specjalnie zorganizowanego spotkania z marszałkami województw. Natomiast Zespół zbierze się 20 stycznia br. w celu wypracowania propozycji do założeń zmian w ustawie.

W dalszej części spotkania przedstawicielka Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego przedstawiła krótką informację na temat dotychczasowego przebiegu prac.

Ponadto odniesiono się do dokumentów, które wpłynęły do sekretariatu Zespołu w ostatnim czasie.
   (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)