W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

  W dniu 5 stycznia 2017 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Henryka Bochniarz.

Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas spotkania dyskutowano m. in. nad zadaniami Prezydium RDS i Rady Dialogu Społecznego w zakresie wspierania dialogu w kontekście aktualnej sytuacji w kraju. Dyskutowano także nad planowaną nowelizacją ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w kontekście art. 87 ustawy, który stanowi o konieczności dokonania oceny funkcjonowania jej przepisów w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy. Przypomniano, że do końca stycznia br. Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego przedstawi wstępne propozycje zmian w ustawie zgłoszone przez partnerów społecznych i stronę rządową RDS oraz WRDS-y. Powyższe propozycje będą podstawą dalszych prac Prezydium i Rady. Podkreślono, że wszelkie proponowane zmiany w ustawie będą szeroko konsultowane.

W dalszej części spotkania omawiano sprawy bieżące i organizacyjne w tym związane z kolejnym posiedzeniem plenarnym RDS i Prezydium w dniu 19 stycznia br. Spotkanie poświęcone będzie debacie nt. „Inwestycja w zdrowie”. 

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)