W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

  W dniu 20 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Strona rządowa reprezentowana była przez Pana Mariana Banasia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Szefa Służby Celnej.

Na spotkaniu przyjęto Sprawozdanie z dotychczasowych prac Zespołu, które następnie zostanie przedstawione Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

Zgodnie z ustawami, o których wyżej mowa, podpisanymi przez Prezydenta RP i ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw RP poz. 1947 i poz. 1948 z dnia 2 grudnia 2016 r., służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostaną 1 marca 2017 r. skonsolidowane i przekształcone w Krajową Administrację Skarbową.

Uchwała Nr 12 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. stanowi, że Zespół doraźny zakończy swoje prace wraz z przedstawieniem sprawozdania z prac Zespołu doraźnego i dniem opublikowania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w Dzienniku Ustaw RP.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)