Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

  W dniu 14 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Marka Waleśkiewicza Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele WRDS.

Spotkanie było poświęcone dyskusji nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Przewodniczący Zespołu wstępnie zaproponował tryb procedowania nad nowelizacją ustawy. Członkowie zespołu poinformowali o stanie prac w organizacjach nad przygotowaniem propozycji zmian w ustawie. W wyniku dyskusji zaakceptowano zaproponowany schemat procedowania. Przyjęto ustalenie, że Zespół zbierze się 11 stycznia 2017 r., zaś wszystkie zebrane propozycje zmian zostaną przekazane członkom Zespołu do 9 stycznia 2017 r.

Na zakończenie posiedzenia przedstawicielka NSZZ „Solidarność” przedstawiła krótką informację na temat prac i dorobku dwustronnego Zespołu ds. zagrożeń psychospołecznych (w środowisku pracy) oraz prośbę dotyczącą uzupełnienia i uaktualnienia członkostwa w tym zespole ze strony wszystkich reprezentatywnych organizacji.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)