W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W dniu 8 grudnia 2016 roku spotkała się Rada Dialogu Społecznego. Spotkanie, w który brała udział  Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady było pierwszym plenarnym posiedzeniem Rady pod przewodnictwem nowej Przewodniczącej Pani Henryki Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan.

W pierwszej części posiedzenia Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki przedstawił główne założenia Konstytucji dla Biznesu. Jest  to pakiet dokumentów, które w założeniu mają zmienić polską rzeczywistość gospodarczą. Najważniejsze z nich to projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców. W jednym miejscu zostały zebrane najważniejsze zasady związane z funkcjonowaniem firm, m.in. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, pewności prawa, rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, proporcjalności kary czy uznanie, że to co nie jest zabronione jest dozwolone.  Wicepremier Mateusz. Morawiecki podkreślił rolę dialogu społecznego w osiąganiu porozumień służących  realizacji celów społecznych i gospodarczych rządu.

W trakcie dyskusji partnerzy społeczni najwięcej wątpliwości zgłosili do propozycji powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Ich zdaniem, powołanie tych instytucji może wpłynąć na działalność Rady Dialogu Społecznego i jej relacje z rządem. W odpowiedzi Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że powołanie tych instytucji nie jest jeszcze przesądzone, zachęcił do dyskusji i poszukiwania kompromisu w tej sprawie.

W drugiej części posiedzenia Rady Dialogu Społecznego podjęto następujące uchwały:

  • Uchwała nr 21 strony pracowników i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego ds. transportu drogowego;
  • Uchwała Rady nr 18 w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2017 r.;

Ustalono, że 19 stycznia 2017 r. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Dialogu społecznego poświęcone zmianom systemowym w ochronie zdrowia.

Posiedzenie plenarne poprzedziło spotkanie Prezydium RDS.