Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

  W dniu 7 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

Stronę rządową reprezentował Pan Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontynuowano dyskusję na temat przeglądu emerytalnego. MRPiPS przygotowało projekty dokumentów w sprawie zmian w systemie emerytalnym, które przesłano do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zdaniem MRPiPS ograniczenie łączenia pracy zarobkowej i pobierania emerytury może zostać zrealizowane w różnych wariantach, np. przy pozostawieniu dotychczasowych zasad lub rozszerzeniu zmniejszania i zawieszania świadczeń na wszystkich świadczeniobiorców i np. wyrażeniu kwotowym obecnych limitów zarobkowych. Należałoby również rozważyć rozszerzenie katalogu tytułów podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dużej mierze dyskusja skupiła się wokół środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli MF, w resorcie rozwoju pracuje Zespół Projektowy w zakresie rozwiązań wdrożenia Programu budowy kapitału, w tym przekształcenia OFE w OFI oraz utworzenie pracowniczych planów kapitałowych. Prace opierają się na prezentowanych przez Wicepremiera Mateusza Morawieckiego założeniach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Przewiduje się przekazanie 25 % aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej a przekształcenie pozostałych 75 % w aktywa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych na indywidualne konta emerytalne prowadzone w ramach obecnego tzw. III filaru ubezpieczeń społecznych. Projekt zmian ustawowych powinien być gotowy w I kwartale 2017 r.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)