W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia

  W dniu 14 listopada  2016 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju przedstawił stan prac dotyczący Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ramach dyskusji omówiono również rolę przemysłu farmaceutycznego w wyżej wymienionym dokumencie.Jednym z warunków jaki stoi przed strategią jest osiągnięcie wysokiej produktywności pracy. W tym zakresie dużą rolę odgrywają branże high tech np. farmacja.

 

Ponadto odbyła się kontynuacja dyskusji dotycząca projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt ustawy był już konsultowany społecznie i obecnie trwają analizy przesłanych uwag.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społęcznego MRPiPS)