Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

  W dniu 11 października 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Posiedzenie prowadził Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Infrastruktury i Budownictwa. W spotkaniu udział wzięli: Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sebastian Chwałek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Zespół został powołany na podstawie art. 40 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego jako wykonanie Uchwały nr 16  strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw transportu lotniczego i obsługi lotniskowej.
Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań korzystnych dla branży lotniczej, uwzględniających zapewnienie rozwoju branży usług i transportu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa pasażerów i ruchu lotniczego.

Pierwsze spotkanie poświęcone było dyskusji nad projektem regulaminu prac zespołu oraz sprawom organizacyjnym. 

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)