W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

W Pałacu Prezydenckim, w dniu 19 października 2016 roku, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy oraz Premier Beaty Szydło. Posiedzenie plenarne, którego celem było min. podsumowanie pierwszego roku działalności Rady Dialogu Społecznego, poprzedzone zostało uroczystością wręczenia przez Prezydenta RP aktu powołania do składu Rady Elżbiety Witek, Minister – Członka Rady Ministrów. 

Posiedzeniu Plenarnemu Rady Dialogu Społecznego przewodniczył Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli również: Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan; Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP oraz Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący FZZ, w zastępstwie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ.

Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Jarosława Gowina, Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Elżbietę Witek, Minister, Członka Rady Ministrów; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa; Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej; Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii; Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP, Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego; Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.

Prezydent RP, Andrzej Duda, podkreślając rolę Rady Dialogu Społecznego, jako rzeczywistej reprezentacji społecznej, omawiającej problemy, omawiającej i oceniającej projekty ustaw, wprowadzającej rozwiązania, które przede wszystkim są potrzebne Rzeczypospolitej, podziękował za wszystkie działania i spotkania Rady.

Podziękował Piotrowi Dudzie, kończącemu kadencję prowadzenia Rady oraz pogratulował Henryce Bochniarz przewodniczenia Radzie przez następny rok. Podkreślił, że przejęcie przewodnictwa w Radzie przez pracodawców odbywa się w czasie, kiedy panuje przekonanie o konieczności wzmocnienia przedsiębiorców. Minister Elżbieta Rafalska w podsumowaniu roku działania Rady podkreśliła, że jest to nowe otwarcie w relacjach rząd - pracodawcy – pracownicy. Podziękowała dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady za jego ogromne osobiste zaangażowanie i podkreśliła, że liczy na równie dobrą pracę rady za kadencji Henryki Bochniarz. W kolejnych wystąpieniach, podsumowujących rok działania Rady Dialogu Społecznego, głos zabierali jej Wiceprzewodniczący, natomiast Henryka Bochniarz podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli ją pracodawcy, przedstawiając jej kandydaturę na Przewodniczącą Rady.

W kolejnej części posiedzenia członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli następujące Uchwały:

  • Uchwała nr 16 Rady Dialogu Społecznego w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy;
  • Uchwała nr 17 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych;
  • Uchwała nr 18 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  • Uchwała nr 19 wniosek strony pracowników i strony pracodawców powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego;
  • Uchwała nr 20 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 

Kolejnym punktem obrad Rady było wystąpienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, który zaprezentował „Strategię na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki”. Podczas dyskusji, z udziałem ekspertów stron, rozmawiano o propozycjach idących w kierunku reformy szkolnictwa wyższego.

Ostatnim punktem posiedzenia, była informacja na temat konsultacji projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawiona przez Jerzego Wielgusa, Przewodniczącego Doraźnego Zespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.