Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

W dniu 21 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

Na spotkaniu omawiano:

  • Politykę energetyczną Polski;
  • Standardy w branży energetycznej;
  • Dialog społeczny w Grupach kapitałowych i firmach branży energetycznej.

Strony poparły wniosek związków zawodowych o powołanie  Zespołu roboczego ds. wypracowania strategii działania branży energetycznej, w skład którego wejdą przedstawiciele pracowników i pracodawców Zespołu Trójstronnego.

Kontynuowane będą prace Zespołu roboczego ds. bhp w energetyce zmierzające do przygotowania propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Pracodawcy przedstawili przebieg dialogu społecznego w poszczególnych spółkach i grupach energetycznych zapewniając o wspieraniu dialogu, kontynuacji  wspólnych rozmów ze związkami zawodowymi w zakresie prowadzonych sporów zbiorowych.

Strona związków zawodowych wskazywała na przypadki braku efektywności prowadzonego dialogu - tj. nierealizowanie postanowień dotychczasowych porozumień, pomijanie strony pracowniczej przy konsultacjach w sprawach ważnych dla branży. Organizacje związkowe PGE GiEK S.A. przedstawiły Stanowisko, w którym zapowiedziały, że brak porozumienia w zakresie  toczących się sporów zbiorowych spowoduje zorganizowanie w tych podmiotach strajków ostrzegawczych.

Strony uznały, że w celu poprawy funkcjonowania branży niezbędne jest wypracowanie standardów  jej pracy. Ze względu na rozbieżności w ustaleniu zakresu  problematyki -  propozycja powołania zespołu roboczego zostanie rozważona na kolejnym  posiedzeniu Zespołu Trójstronnego.

Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu Trójstronnego odbędzie się 23 listopada 2016 r.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)