Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

W dniu 23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Posiedzenie prowadził prof. Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczący Komisji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy na pierwszym posiedzeniu Komisja, spośród swojego składu, wybrała:

  1. Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks pracy,
  2. Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy.

oraz przewodniczących tych Zespołów. Na przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy został wybrany prof. Arkadiusz Sobczyk, natomiast na przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy – prof. Jakub Stelina.

Dodatkowo członkowie Komisji dyskutowali na temat trybu i wstępnego harmonogramu prac Komisji.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Na posiedzeniu ustalano projekt planu i harmonogramu prac Zespołu, a także podjęto uzgodnienia co sposobu ich realizacji.

Pierwsze posiedzenie Zespół do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy zostało wyznaczone na dzień 6 października 2016 r.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)