W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

W dniu 23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Posiedzenie prowadził prof. Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczący Komisji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy na pierwszym posiedzeniu Komisja, spośród swojego składu, wybrała:

  1. Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks pracy,
  2. Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy.

oraz przewodniczących tych Zespołów. Na przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy został wybrany prof. Arkadiusz Sobczyk, natomiast na przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy – prof. Jakub Stelina.

Dodatkowo członkowie Komisji dyskutowali na temat trybu i wstępnego harmonogramu prac Komisji.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Na posiedzeniu ustalano projekt planu i harmonogramu prac Zespołu, a także podjęto uzgodnienia co sposobu ich realizacji.

Pierwsze posiedzenie Zespół do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy zostało wyznaczone na dzień 6 października 2016 r.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)