Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, odbyło się w dniu 28 września 2016 r. w CPS „Dialog”.

Posiedzenie poświęcone było zmodyfikowanej propozycji regulacji określającej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Minister Zdrowia przedstawił zmiany, w projekcie  ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które w stosunku do poprzedniej wersji różnią się tym, że ustawa swym działaniem obejmie również zawody niemedyczne oraz, że wynagrodzenie pracownika wykonującego zawód medyczny zostanie podwyższone do dnia 1 lipca 2017 r.

Strona społeczna Zespołu z zadowoleniem przyjęła kierunek zmian zaproponowany w nowym projekcie.

Projekt zostanie skierowany do konsultacji w trybie ustawowym.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)