W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej

W dniu 27.09.2016 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej powołanej przez Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego.

Było to spotkanie organizacyjne, podczas którego omówiony został plan działania na najbliższy rok szkolno-akademicki a bazą było Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji "KADRY DLA  INNOWACYJNEGO WŁÓKIENNICTWA I PRZEMYSŁU MODY – potrzebne od zaraz ! "
Problem braku fachowców jest jednym z największych problemów branży i próbie rozwiązania tej kwestii będą poświęcone prace Grupy Roboczej. Przed branżą stoją dwa zadania: jak zachęcić młodzież do nauki w Szkołach Przemysłu Mody – rola doradztwa zawodowego oraz określić program kształcenia adekwatny do oczekiwań przedsiębiorców i rynku.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)