Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 3 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.
Stronę rządową reprezentował Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w MRPiPS oraz kierownictwo Departamentu Ubezpieczeń Społecznych. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, udział wzięli przedstawiciele ZUS oraz CIOP.

Głównym tematem spotkania był projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest od dnia 1 marca przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, którego główną podstawą obliczenia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku. Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji w 2017 r. będzie bardzo niski, stąd też jako dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia, została zaproponowana w 2017 r. waloryzacja prognozowanym wskaźnikiem, z gwarancją minimalnej kwoty podwyżki na poziomie 10 zł oraz podwyższenie świadczeń najniższych do 1000 zł.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)