W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Komunikat z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu 8 czerwca 2016 r.

W dniu 8 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli Andrzej Duda Prezydent RP; Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Dorota Gardias Przewodnicząca FZZ; Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, w zastępstwie Jana Guza Przewodniczącego OPZZ Andrzej Radzikowski; w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego Prezydenta Pracodawców RP Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP; Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski Przewodniczący Konwentu BCC.

Strona rządowa była reprezentowana przez Mateusza Morawickiego Wicepremiera, Ministra Rozwoju; Annę Zalewską Ministra Edukacji Narodowej; Dawida Jackiewicza Ministra Skarbu Państwa; Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii; Konstantego Radziwiłła Ministra Zdrowia; Hannę Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Stanisława Szweda Sekretarza Stanu w MRPiPS. Oprócz statutowych członków RDS w spotkaniu wzięli udział również: Zbigniew Ryfka Zastępca Głównego Inspektora Pracy; Maria Ochman Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”; Ryszard Kokoszczyński Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Agnieszka Lenartowicz-Łysik Doradca Prezydenta RP.

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego rozpoczęto od odsłonięcia tablicy upamiętniającej Tadeusza Chwałkę i nadania imienia Tadeusza Chwałki sali B w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Na posiedzenie Rady Dialogu Społecznego przybył Prezydent RP Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu odniósł się do obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Dodał, że nie chodzi tylko o zawarcie porozumienia w Centrum Zdrowia Dziecka, ale o zastosowanie rozwiązań systemowych. Wskazał, że to nie jest problem jednego szpitala, największy jest w szpitalach miejskich i powiatowych. W tym miejscu Prezydent zwrócił się do Ministra Zdrowia oraz organizacji związkowych. Podkreślił, że Minister Zdrowia musi przedstawić rozwiązania systemowe i przedyskutować je z Radą Dialogu Społecznego. Prezydent Duda poprosił o wyrozumiałość i wpływ związków zawodowych na swoich przedstawicieli w placówkach zdrowia, żeby można ten proces przeprowadzić spokojnie. Podkreślił, że nie jest to problem tylko pielęgniarek i położnych, ale wynagrodzeń w służbie zdrowia, co wymaga rozwiązań systemowych. W swym wystąpieniu powiedział, że Rada Dialogu Społecznego jest najlepszym forum dla prowadzenia dialogu społecznego. Podkreślił, że najważniejszy jest spokojny dialog oraz szukanie rozwiązań o charakterze konstruktywnym.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację o procedowaniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami bez zachowania właściwej procedury konsultacji społecznych w trybie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Następnym punktem posiedzenia była dyskusja na temat planowanych zmian w systemie wynagrodzeń w służbie zdrowia.

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił informacje na temat planowanych zmian w zakresie kształtowania wynagrodzę w służbie zdrowia.

W dyskusji udział wzięły między innymi: Dorota Gardias Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych; Maria Ochman Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”; Urszula Michalska Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; Lucyna Dargiewicz Forum Związków Zawodowych.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja „Płaca minimalna na świecie i w Polsce – co mówią dane?” – Banku Światowego.

Prezentacja Banku Światowego poświęcona była płacy minimalnej w Polsce i na świecie. Zaprezentowano wyniki badań oraz aktualny stan wiedzy dotyczący płacy minimalnej. Przedstawiono wnioski co do skutków wprowadzenia płacy minimalnej w Polsce.

Następne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego zaplanowane jest w dniu 27 czerwca 2016 r.