W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Dialog Obywatelski o przyszłości UE

Dialog Obywatelski o przyszłości UE  spotkanie José Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Viviane Reding, Wiceprzewodniczącej KE, Komisarz UE ds. Sprawiedliwości, Praw Podstawowych i Obywatelstwa oraz Róży Thun, Posłanki do Parlamentu Europejskiego z obywatelami UE. Tematy: kryzys, prawa obywateli i przyszłość Europy. Impreza odbędzie się 11 lipca, o godz. 14.30, w Centrum Nauki Kopernik na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.

 

Debata będzie podzielona na 3 bloki tematyczne: kryzys ekonomiczny, prawa obywateli oraz przyszłość Europy (3 x 25 minut). Podczas każdego z tych bloków, uczestnicy spotkania będą mieli okazję bezpośredniej rozmowy z José Manuelem Barroso, Viviane Reding i Różą Thun, poprzez zadawanie im pytań oraz komentowanie debaty na Twitterze, używając hashtaga #EUdeb8. W każdym z bloków tematycznych, będą prezentowane także pytania od obywateli, które od kilku tygodni zbierają konsultanci Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct. Będą przedstawione również pytania od internautów.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają przedstawicieli rządu, posłów i senatorów (z sejmowej i senackiej komisji do spraw UE), polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, korpus dyplomatyczny, przedstawicieli instytutów kultury z krajów UE, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, członków sieci eksperckiej UE – Team Europe, przedstawicieli sieci Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct z całej Polski, a także przedstawicieli organizacji studenckich: polskich i zagranicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Europejski Rok Obywateli (2013): http://europa.eu/citizens-2013/pl/ 
Strona internetowa Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding  
Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Zaproszenie (DO POBRANIA)