W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 19 maja 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
 
W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu RDS ds. prawa pracy – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) uczestniczyli: członkowie zespołów i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.
 
Głównym tematem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, który Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierował do konsultacji społecznych. Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Proponowane zmiany w głównej mierze mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13.
 
Organizacje pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC, ZRP) przedstawiły wspólne stanowisko, natomiast związki zawodowe jeszcze takiego nie wypracowały, choć każda z tych organizacji przekazała swoją opinię. Strona społeczna zwróciła się o wydłużenie okresu konsultacji, aby w rozmowach autonomicznych i trójstronnych można było wypracować propozycję nowelizacji ustawy.
 
Po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych Zespół będzie dyskutował nad zmianami w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.