W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych

W dniu 19 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych pod przewodnictwem Marka Kowalskiego.
 
W spotkaniu udział wzięła Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych i Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego.
 
Posiedzenie poświęcone było omówieniu aktualnych problemów związanych z realizacją w 2016 roku zamówień związanych z zaopatrzeniem mundurowym w sektorze Obrony Narodowej. Przewodniczący Zespołu poinformował, ze spotkanie odbywa się na wniosek OPZZ w związku z trudną sytuacją jaka jest w zamówieniach dotyczących produktów mundurowych i opóźnień przetargowych.
 
Na wstępie Z. Kaniewski OPZZ poinformował o destabilizacji jaka powstała w sektorze zamówień publicznych przemysłu tekstylnego i odzieżowego. M. Ulewicz – Prezes Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego podkreślił, iż jedynym obszarem jaki pozostał dla polskich producentów jest rynek zamówień publicznych. Produkty z tego obszaru są kierowane głównie do wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej itp. , gdzie użytkowanie ich jest w specyficznych warunkach, dlatego warunki techniczne tych wyrobów muszą być na najwyższym poziomie. Następnie przedstawił uczestnikom spotkania krótką informację na temat ogłoszonego w grudniu ur. postępowania przetargowego w MON, który do chwili obecnej jest nierozstrzygnięty. Zaznaczył, że przedsiębiorstwa, które są zrzeszone w Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego przestrzegają aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
 
Przewodniczący M. Kowalski zaproponował, że ze względu na niepełną reprezentację strony rządowej, powyższa tematykę spotkania przenieść na kolejne posiedzenie tj. na dzień 25 maja br.