W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

IPiSS uruchamia XIII edycję PROGRAMU DOKTORANCKIEGO

W kwietniu 2013 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych uruchamia XIII edycję Programu doktoranckiego. Jego celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie ekonomii, zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach badawczych, nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Program kończy się napisaniem pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Do uczestnictwa w Programie doktoranckim Instytut zaprasza zarówno absolwentów kierunków ekonomicznych, jaki i innych wydziałów uczelni wyższych. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych www.ipiss.com.pl.

PROGRAM DOKTORANCKI IPISS (pobierz)