W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”.

 

Przedmiotem obrad Zespołu było omówienie kwestii związanych z przygotowaniem udziału delegacji pracodawców i pracowników w 105 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbędzie się w Genewie w dniach 30 maja – 10 czerwca br. oraz wybór eksperta do opracowania opinii o zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Strona pracowników i strona pracodawców w Zespole przyjęły stanowiska, w których pozytywnie zaopiniowały projekty wniosków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ratyfikację Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. i Protokołu z 2014 r. do Konwencji MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r. Zespół omówił też przygotowania do obchodów setnej rocznicy powstania MOP i organizację dialogu krajowego w ramach inicjatywy „Przyszłość pracy”.