W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Inauguracyjne posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Inauguracyjne posiedzenie, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego prowadził Przewodniczący Zespołu – Jerzy Wielgus (NSZZ „Solidarność”). Uczestniczyli w nim: członkowie zespołu i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez Wiesława Jasińskiego – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz kierownictwo Departamentu Reformy Administracji Skarbowej oraz Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów.
 
Zgodnie z Uchwałą 12 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. głównym zadaniem Zespołu jest podjęcie prac nad wspólną opinią RDS do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, lub wspólnej opinii strony pracowników i pracodawców Rady do wymienionych projektów ustaw.
Zespół niezwłoczne podejmie prace, gdy Ministerstwo Finansów przedstawi powyższe projekty ustaw, których głównym założeniem jest konsolidacja administracji podatkowej, Służby Celnej i pionu Urzędów Kontroli Skarbowej. Partnerzy społeczni podkreślali, że projektowane regulacje muszą zostać poddane poważnej dyskusji.