W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

CYKL SZKOLEŃ NT. GODZENIA PRACY Z ŻYCIEM RODZINNYM

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach projektu pn. „Zatrud­nie­nie przy­jazne rodzinie (fam­ily friendly employ­ment — FFE) jako ele­ment kre­owa­nia warunków pracy osób mają­cych obow­iązki rodzinne — postawy pra­co­daw­ców” prowadzi cykl szkoleń na temat rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem rodzinnym.

Szkolenie adresowane jest do pracodawców i kadry kierowniczej działów HR. Jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu możliwości stosowania różnorodnych działań wchodzących w skład zatrudnienia przyjaznego rodzinie, procedur wdrażania, jak również korzyści wynikających ww. rozwiązań dla obu stron stosunku pracy. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane dobre praktyki w zakresie tworzenia pracownikom dogodnych warunków do łączenia pracy z życiem rodzinnym. Koszt uczestnictwa w szkoleniu pokrywa organizator, natomiast koszty przejazdu - zakład pracy delegujący pracownika. Szkolenia odbędą się w dniach 6 i 25 czerwca 2013 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, ul. Limanowskiego 23 (dodatkowe spotkanie planowane jest we wrześniu 2013 r., szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym).

Wszelkich informacji udzielają: Pani Agnieszka Smoder tel.: 22 53 67 512, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  oraz Pani Joanna Mirosław tel. 22 53 67 530, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Dla zainteresowanych szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.ipiss.com.pl. Projekt jest realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - II etap, okres realizacji: lata 2011-2013, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.